Daugavpils BJSS

  

 

                        Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta
           skolā darbojas 2
 sporta veidi: basketbols un volejbols


Imants Utināns

direktors

29364652

Tatjana Utināne

dir. vietniece

26771324

Ella Ļaksa

metodiķe

26706018

Inta Krišjāne

lietvedības pārz.

65429107


daugavpilsbjss@inbox.lv

Adrese: Kandavas 17a, Daugavpilī, LV-5401

Fakss - 65476170