Par Daugavpils Sporta pārvaldi
Mūsu atrašanās vieta: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401
 e-pasts: sport@daugavpils.lv, t.65424443


Sporta pārvaldes rekvizīti:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”

Reģ.Nr. 90011647754

Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401

Banka: AS “Citadele”

Konta Nr.: LV82 PARX 0000 8500 68881

SWIFT kods: PARXLV22