Daugavpils Individuālo sporta veidu skolaDirektore:
 Anna Titova
Tālr.: 65421907
Metodiķi: 65421806
Sporta veidi: biatlons, paukošana, svarcelšana, lozu šaušana, bokss, brīvā cīņa, grieķu-romiešu cīņa, teniss, airēšana, peldēšana, vieglatlētika
Adrese: Kandavas iela 17a, Daugavpils
E-pasts: disvs@daugavpils.lv 

Skolas rekvizīti:
Daugavpils Individuālo sporta veidu skola
Reģ.Nr. 40900021067
Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Konta Nr. LV80PARX0000850062903

Daugavpils ISVS nolikums

Daugavpils ISVS iekšējās kārtības noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums