Veselības nodarbības skolas vecuma bērniem ar boksa elementiem

31.07.2019.
Tiek komplektētas grupas uz 12 bezmaksas veselības nodarbībām ar boksā elementiem, kurās kopā ar profesionāliem boksa treneriem ir iespēja attīstīt fizisku spēju, drosmi, veiklību, koordināciju, ātrumu, izturību, lokanību un domāšanu, kā arī veicināt veselības stāvokļa uzlabošanu. Šīs nodarbības palīdzēs bērniem kļūt spēcīgiem, veikliem un pārliecinātiem savas personības pilnveidošana.

Dalībnieki tiks uzņemti sekojošās vecuma grupās:
• grupa bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem;
• grupa bērni vecumā no 14 līdz 17 gadiem;

Pirmā nodarbība notiks bērniem 5.augustā plkst. 11.00 (tikšanas vieta blakus Daugavpils Ledus Halle Stacijas iela 47a, Centralā parkā). Pārējas nodarbības notiks gan Centralā parkā, gan 10.vidusskolas sporta zālē.,

Telefons lai saņemtu papildus informāciju 26777106. Dalībnieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo inventāru.

Nodarbības rezultātā bērni kļūst pašpārliecinātākie un izturīgāki, iegūstot jaunus draugus un pieredzi!

Aktivitāte notiek projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.