Sākusies pieteikšanās Latvijas Veselības nedēļai

07.02.2019.
Latvijas Tautas sporta asociācija informē, ka sākusies pieteikšanās Latvijas Veselības nedēļai 2019 un aicina pašvaldības ņemt dalību projektā Latvijas Veselības nedēļa 2019 jeb MOVE Week. Veselības nedēļa notiks jau 8. reizi visā Latvijā starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros. Šogad Veselības nedēļa notiks no 27. maija līdz 02. jūnijam.

Veselības nedēļa jeb MOVE Week ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

“Latvijas Veselības nedēļa 2019” tiek organizēta, lai:
1) sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem.
2) piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

Veselības nedēļas nolikums: https://drive.google.com/file/d/11juaHI_TpkHZcQvjMdGFOVBtcEGE6Tup/view?usp=sharing
Pieteikuma veidlapa: https://drive.google.com/file/d/1XVd9t29Uh0tO4jPfAG_RMlrptIiGzm3e/view?usp=sharing

Lūdzam Jūs informēt LTSA par Jūsu organizācijas pārstāvi, kas nodarbosies ar šī projekta realizāciju (sk. formu pielikumā) un nosūtīt šī pārstāvja kontaktinformāciju līdz 2019. gada 1. martam. Lūdzam šo informāciju darīt zināmu LTSA pa e-pastu ltsa@riga.lv vai tālruni 67226215.