Telpu nomas tiesību izsole, Stacijas ielā 45A, Daugavpils

10.12.2018.
Tiek rīkotas telpu nomas tiesību izsole, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus. Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt nomas objekta nomnieku, kurš piedāvā finansiāli izdevīgāko piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils
Platība: 139.48 m2
Nekustamā objekta veids: Neapdzīvojamās telpas ar virtuves aprīkojumu
Lietošanas mērķis: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana(kafejnīcas ierīkošana)
Iznomāšanas termiņš: 3 gadi
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: Līdz 2018.gada 17.decembrim, plkst. 18:00
Pieteikumu iesniegšanas vieta: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.
Kontaktpersona: A.Vilcāne 65404348, I.Ašpize 65404354

Informācija par nomas tiesību izsoli: https://drive.google.com/file/d/162rmPsQnZZC98w8F-VKAF1oYzZZzrIbn/view?usp=sharing