Telpu nomas tiesību izsole, Stacijas ielā 47A, Daugavpils

10.12.2018.
Tiek rīkotas telpu nomas tiesību izsole, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus.
Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt nomas objekta nomnieku, kurš piedāvā finansiāli izdevīgāko piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils
Nomas objekta veids: Neapdzīvojamās telpas ar virtuves aprīkojumu
Lietošanas mērķi: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Platība: 102 m²
Iznomāšanas termiņš: 3 gadi
Nomas tiesību pretendenta pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 17.decembrim, plkst. 18:00
Pieteikumu iesniegšanas vieta: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.
Kontaktpersona: A.Vilcāne 65404348, I.Ašpize 65404354

Informācija
par nomas tiesību izsoli: https://drive.google.com/file/d/162rmPsQnZZC98w8F-VKAF1oYzZZzrIbn/view?usp=sharing