Priecīgus Ziemassvētkus!

21.12.2018.
Ar labiem vārdiem
Ziemassvētki nāk,
lai aizgainītu sāpju stundu rūgtu;
lai dzīvot varētu mēs savādāk,
un vairāk debess svētības sev gūtu.
Ar gaišām domām
Ziemassvētki nāk,
lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu
lai saprastu – vien labestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
/K. Apškrūma/