Izveidota darba grupa

09.10.2018.
9.oktobrī Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Sporta pārvalde tikās darba grupa, kas tika izveidota uz rīkojuma Nr.504 pamata

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Futbola skola 2018.gada 31.augusta vēstuli Nr.1-1992, tika uzdots izveidot darba grupu. Daugavpils Futbola skolas vēstule bija par problēmām ar sporta bāžu nodrošinājumu, kas nesniedz iespēju izpildīt Izglītības un Zinātnes ministrijas noteiktās prasības rezultativitātes kritēriju izpildei.
Darba grupas sastāvā: darba grupas vadītājs Juris Stivriņš (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sporta pārvalde vadītājs), darba grupas vadītāja vietniece Marina Isupova (Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja).
Darba grupas locekļi: Nauris Mackevičs(Daugavpils pilsētas pašvaldībass iestādes Daugavpils Futbola skola direktors), Imants Utināns (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola direktors), Anna Titova (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Individuālo sporta veidu skola direktore), Renāts Vabiščevičs(Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola direktors), Ivonna Funte (Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja) un Jevģenijs Oļenovs(Daugavpils Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs). Un pieaicināts bija Imants Lagodskis (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sporta pārvalde vadītāja vietnieks)

Darba grupas uzdevumi bija veikt nepieciešamās darbības, kvalitatīvu treniņu procesa nodrošināšanai sporta izglītības iestāžu izglītojamajiem, izstrādāt priekšlikumus vēstulē minētās situācijas risinājumam.