Finansiālais atbalsts sporta organizācijām un sporta sacensībām 2019.gadam

22.08.2018.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde” informē un atgādina, ka līdz šī gada 15.oktobrim visiem sporta klubiem un biedrībām, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu sporta sacensībām un sporta organizācijām uz 2019.gadu.

Lūdzam pieteikumus iesniegt personīgi pēc adreses Stacijas iela 47A – 107.kab. vai elektroniski uz e-pastu sport@daugavpils.lv.
Noteikumos Nr. 5 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” ir jāaizpilda pielikums nr.1, pielikums nr.2., taču pielikums nr.3 nav jāaizpilda! Uzmanību! Ja biedrība iesniedz pieteikumu vairākiem pasākumiem, katram pasākumam ir jāaizpilda savs pieteikums, tas nozīmē, ja klubs „X” vēlas iesniegt pieteikumu pasākumiem „nr.1”, „nr2” un „nr.3” tad būs jāiesniedz 3 atsevišķi pieteikumi.
Savukārt, noteikumos nr.4 „Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” pieteikums sastāv no Noteikumus 19.punkta apakšpunktiem.
Sporta organizācijas pieteikumus pašvaldības budžeta finansējuma saņemšanai nākamajam budžeta gadam iesniedz Sporta pārvaldē ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim, atbilstoši apstiprinātajām pieteikuma veidlapām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Sporta pārvaldes darbiniekiem – sport@ daugavpils.lv; tel.654 4443.