Bērnu zīmējumu konkurss „Es - vesels veselā pilsētā”

 

Daugavpils pilsētas dome, gatavojoties Latvijas Veselības nedēļai, rīko bērnu zīmējumu konkursu “Es – vesels veselā pilsētā”. Konkursa mērķis ir rosināt bērnu uzmanību par sporta un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē – mājās, skolā, pilsētā.

Konkursā tiek aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie (1.-4. klase). Konkursa darbus jāiesniedz no 2. līdz 18. maijam, plkst. 15:00, nesot tos personīgi uz Daugavpils pilsētas domes Informācijas centru (K.Valdemāra iela 1, 1.stāvā). Drīkst iesniegt darbu, kas radīts jebkādā mākslas tehnikā un ir izpildīts plaknē, darbu izmērs ir A3. Kopā ar darbu jāiesniedz dalībnieka anketa, kuru var aizpildīt vecāks, aizbildnis vai skolotājs.

Labākie darbi tiks izvietoti izstādē Daugavpils pilsētas domē, kuru varēs skatīt no šī gada 28. maija līdz 29. jūnijam.

Bērnu zīmējumu konkurss norisinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/101) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Nolikums

Informācija vecākiem


Santa Upīte

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101  „Veselības veicināšanas

un slimību profilakses pasākumi

Daugavpils pilsētas pašvaldībā”

vadītāja