Piedalies sapulcē par Daugavpils pilsētas čempionātu telpu futbolā.

01.11.2017
Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departaments aicina
Telpu futbola komandu pārstāvjus
piedalīties sapulcē par Daugavpils pilsētas čempionātu telpu futbolā.

Sapulce notiks 2017. gada 8. novembrī plkst. 17:00
Sporta bāzes konferenču zālē pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī.