Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies veselīga dzīvesveida pasākumi

19.09.2017
Eiropas sporta nedēļa šogad norisinās no 23. līdz 30. septembrim ar mērķi radīt apstākļus veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošana caur sporta pasākumiem un sacensībām, sekmēt Daugavpils iedzīvotāju iesaisti fizisko aktivitāšu veicināšanā un popularizēt veselīgu dzīves veidu.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” Daugavpils domi pilsētas iedzīvotājiem 27. septembrī piedāvā lekciju un praktisko nodarbību, kurā tiks runāts par kustībām un fizskajām aktivitātēm veselības veicināšanā un profilaksē, kā arī trenējošā pulsa robežām un tā noteikšanas veidiem. Nodarbību vadīs Dr. biol. Irēna Kaminska. Pasākums notiks Daugavpils Universitātes jaunā korpusa telpās Parādes ielā 1A no plkst. 17:00 līdz 20:00. Dalībnieki aicināti uz lekciju ģērbties sportiskā apģērbā un zeķītēs.

Savukārt 29. septembrī Esplanādes veloparka apkārtnē visiem interesentiem tiek piedāvāts izmēģināt orientēšanās labirintu. Ierobežotā laukumā ar lentām tiek izveidots labirints, kas precīzi ir atspoguļots kartē. Tajā ir izvietoti kontrolpunkti, kuri ir secīgi jāapmeklē, nešķērsojot lentas. Šis pasākums ir pieejams visiem un nav nekāda iemesla satraukties par apmaldīšanos – viss sacensību laukums ir pārredzams. Labirinta distancē būs iespējams spēkoties no 15:30 līdz 18:30. Dalība pasākumos – bezmaksas.

Pasākuma galvenais organizators Matīss Ratnieks stāsta: “Ja esat gribējuši sākt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un izmēģināt orientēšanās sportu un, bet ir bail apmaldīties mežā vai ir sarežģīti nokļūt līdz orientēšanās sacensību norises vietām, tad orientēšanās labirints norisināsies pilsētas centrā, ir lieliska iespēja iepazīt orientēšanās sportu pazīstamos un drošos apstākļos. Aicinu visus izmēģināt, kā tas ir – atrast pašam savu ceļu!”

Vairāk informācijas par rīkotajām aktivitātēm: http://okstiga.com

Pieteikšanās pasākumam: https://goo.gl/forms/4JOvhVnmmUD1pI9M2

Aktivitātes norisinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/101) norisinās darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem