Pieņemta jauna kārtība, kā tiek finansēti sporta klubi

12.09.2014
Apstiprināti jaunie Daugavpils Sporta pārvaldes iekšējie noteikumi par „Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti sporta klubu pieprasījumi pašvaldības dotāciju saņemšanai”.

Ar jaunajiem noteikumiem sporta klubi var iepazīties šeit: http://www.sportaparvalde.lv/sports/sporta-klubi

Pieteikumus 2015. gada finansējumam jāiesniedz Sporta pārvaldē līdz 2014. gada 31. oktobrim (ieskaitot).