Daugavpilī notiks basketbola turnīrs ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas komandām

21.11.2013
Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra” sadarbībā ar Zarasu un Anikščiai rajonu pašvaldību administrācijām, Vitebskas rajona izpildkomitejas Fiziskās audzināšanas Sporta un Tūrisma departamentu 2013. gada septembrī uzsāka Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu ietvaros 2007-2013 projekta LLB-1-099 „Enhancement of education, Health and Social Development for Joint Community Target Groups in Cross Border Region of Latvia, Lithuania and Belarus” ( Health is Wealth) ieviešanu. Projekta ietvaros plānots organizēt 13 starptautiskus turnīrus (5 basketbola, 3 volejbola, 3 futbola 7x7, 2 džudo) Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas sportistu (vīriešu, sieviešu un jauniešu) komandas.

No 2013. gada 22. līdz 24. novembrim projekta ietvaros Daugavpilī un Daugavpils novadā notiks pirmais no starptautiskā projekta turnīriem – basketbola turnīrs, kurā piedalīsies komandas no Latgales reģiona (Latvija), Vitebskas apgabala (Baltkrievija) un Utenas apgabala (Lietuva). Sporta turnīrā par uzvaru cīnīsies 1995. - 1997.gadā dzimušu jauniešu basketbola komandas no Daugavpils, Krāslavas, Špoģiem, Jēkabpils, Rugājiem, Zarasiem, Anikščiai, Vitebskas. Basketbola turnīrs notiks 22. un 24. novembrī - Daugavpils Kultūras un sporta pils sporta zālē ( Smilšu ielā 92, Daugavpilī), 23. novembrī – Sventes vidusskolas sporta zālē ( Sventē, Daugavpils novadā).

Ielūdzam visus sporta pasākumu cienītājus un interesentus uz svinīgo starptautiskā basketbola turnīra atklāšanu, kura notiks 2013. gada 22. novembrī plkst.16.00 Daugavpils pilsētas Kultūras un sporta pils sporta zālē, Daugavpilī, Smilšu ielā 92.