Aicinām izvirzīt kandidātus „Gada balvai sportā”

25.09.2012
18. novembrī Daugavpils Dome pasniegs „Gada balvas” izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, kā arī sabiedriskajā darbībā. Daugavpils Sporta pārvalde aicina sporta klubus un biedrības iesniegt savas kandidatūras šim apbalvojumam sporta nozarē. Visi ieteikumi tiks izskatīti un izvērtēti.

Lūdzam nosūtīt kandidātu vārdus uz e-pasta adresi: sport@daugavpils.lv, plašāk paskaidrojot, kādēļ Jūsu skatījumā kandidāts ir pelnījis „Gada balvu” sportā.


Par apbalvojumu
1) Gada balva sportā tiek piešķirta - par izciliem sasniegumiem un pilsētas vārda popularizēšanu pasaulē;
Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. Lēmumu par Gada balvas piešķiršanu izskata Izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Lēmumu par Gada balvas piešķiršanu pieņem Dome.
1) Izvērtējot iesniegtos pretendentus, atsevišķā gadā var tikt pieņemts lēmums vienā nominācijā balvu pasniegt vairākiem pretendentiem. Kādā no nominācijām balvu var nepiešķirt nevienam.
2) Gada balvu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
3) Gada balvas atribūti ir apliecinājuma raksts un nozīme Zelta goda zīme.
4) Personai, kurai Gada balva ir jau vienreiz piešķirta, to var piešķirt atkārtoti ne agrāk kā pēc trim gadiem.