Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

2015. gads

2014. gads

2013. gads

5) Nojumes būvniecība

6) Sporta pārvaldes sporta bāžu remontdarbi

7) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana sportistiem

10) Degvielas iegāde no degvielas uzpildes stacijām

11) Aukstuma iekārtas tehniskās apkopes cenu aptauja

12) Neregulārie transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām

13) Preču un materiālu iegāde Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un tās struktūrvienību remontdarbiem

14) Saimniecības preču iegāde Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei un tās struktūrvienību vajadzībām

15) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana sportistiem mācību-treniņu laikā (4.01)

2012. gads

1) Āra trenažieru, plastmasas sēdekļu sporta stadionam un traktora iegāde un piegāde Sporta pārvaldes vajadzībām

2) Sporta pārvaldes sporta bāžu objektu remontdarbi

3) Iepirkuma procedūras "Papildus sporta inventāra iegāde un piegāde Latvijas-Lietuvas projekta "Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" nolikums un  paziņojums par plānoto līgumu

4) Paziņojums par noslēgto līgumu "Degvielas iegāde no uzpildes stacijām"

5) "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana diennakts sporta nometnēs Latvijas-Lietuvas projekta "Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" dalībniekiem" - nolikums, paziņojums par noslēgto līgumu

6) Sporta tērpu iegāde vasaras olimpiādei

7) Paziņojums par noslēgto līgumu "Daudzfunkcionālā mākslīgā seguma iegāde, piegāde un uzstādīšana sporta laukumā Krimuldas 41"

8) Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

9) Paziņojums par plānoto līgumu "Ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniegšana diennakts sporta nometnēs dalībniekiem Latvijas - Lietuvas projekta "Sporta akitivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" ietvaros

10)  Iepirkuma nolikums "Ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniegšana diennakts sporta nometnēs dalībniekiem Latvijas - Lietuvas projekta "Sporta akitivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" ietvaros  

11) Degvielas iegāde no degvielas uzpildes stacijām 

12) "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana dienas un diennakts sporta nometnēs dalībniekiem" iepirkuma nolikums un rezultāti

13) Paziņojums par noslēgto līgumu projekta "Sporta inventāra iegāde Latvijas-Lietuvas projekta "Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" ietvaros

14) Paziņojums par noslēgto līgumu "Neregulārie transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām"

15) Iepirkuma procedūras "Sporta inventāra iegāde Latvijas-Lietuvas projekta "Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" ietvaros" nolikums

16) Iepirkuma procedūras "Sporta inventāra iegāde Latvijas-Lietuvas projekta "Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem" ietvaros" nolikuma grozījumi

17) Iepirkuma procedūras "Neregulārie transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām" instrukcija

18) Paziņojums par plānoto līgumu "Neregulārie transporta pakalpojumi sportistu pārvadāšanai uz sacensībām"

19) Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu "Saldēšanas iekārtas "FINDRI" papildus divu kontūru kondensatora uzstādīšana"

20)  Paziņojums par plānoto līgumu "Daudzfunkcionālā mākslīgā seguma iegāde, piegāde un uzstādīšana"

21) "Daudzfunkcionālā seguma iegāde, piegāde un uzstādīšana" iepirkums procedūras nolikums