Iespēja pieteikties uz zemes vienību bezatlīdzības nomu!

15.05.2020.
Ir pieejama iespēja nomāt divus zemes gabalus, kuri paredzēti autosporta attīstībai Daugavpilī. Zemes gabali atrodas Blāzmas ielā 11.
Viena zemes gabala kadastra apzīmējums ir 0500 017 3603, otra kadastra apzīmējums ir 0500 017 0017.

Savu pieteikumu var iesniegt līdz 19.maijam, plkst. 17.00 Daugavpils Sporta pārvaldē!