Daugavpils Universitātē notika studentu 2. zinātniskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”

28.02.2017
2017. gada 24. februārī Daugavpils Universitātes norisinājās Studentu II zinātniskā konference “Sporta izglītības aktualitātes”.
Zinātniskās konferences ietvaros notika zinātnisko darbu konkurss sporta jomā. Konferenci organizēja Daugavpils Universitātes Sporta katedra un DU Studentu padome, atbalstīja Daugavpils pilsētas domes Sporta un Jaunatnes departaments.

Konferenci atklāja profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” direktore Sandra Zariņa un DU Sporta katedras vadītājs Sergejs Čapulis.

Zinātniskās konferences žūrijas komisijas sastāvā ietilpa Daugavpils Universitātes sporta katedras docētāji, Daugavpils Sporta un jaunatnes departamenta sporta nodaļas vadītājs Imants Lagodskis, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes sporta metodiķis Anatolijs Kazakevičs.
Žūrijas komisija izvērtēja dalībnieku ziņojumus pēc sekojošiem kritērijiem: tēmas aktualitāte, zinātniskā aparāta formulējums, pētījuma metodika, rezultāti un secinājumi, prezentēšanas prasmes.

Zinātniskās konferences noslēgumā tika apbalvoti labākie ziņotāji pēc ieņemtajām vietām:
1.vieta 4.kursa students Jānis Jarāns;
2.vieta 4.kursa studentes Aļona Romanova un Iveta Staltmane;
3.vieta 4. kursa studente Sarmīte Ignatāne un 4.kursa students Henrihs Černišovs.

Īpašas balvas bija sagādājuši Daugavpils Universitātes rektors un Daugavpils pilsētas Sporta un jaunatnes departamenta pārstāvji, kuras tika piešķirtas Jānim Jarānam un Maksimam Gurjančikam.