Studentu 1. zinātniskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”

19.02.2016
2016. gada 18. februārī Daugavpils Universitātes jaunajā korpusā Parādes ielā 1, norisinājās Studentu I zinātniskā konference “Sporta izglītības aktualitātes”. Šī diena ir zīmīga Daugavpils Universitātes Sporta katedrai, kas atzīmēja trīs gadu jubileju.

Zinātniskās konferences mērķis bija sagatavot radošu jauno sporta izglītības speciālistus, kuri ieguvuši pirmās zinātniski pētnieciskās iemaņas un prot rast saikni starp sporta teoriju un praksi. Konferenci organizēja Daugavpils Universitāte un DU Studentu padome, atbalstīja Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments.

Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis, DU Izglītības un vadības fakultātes dekāne Jeļena Davidova, DU Sporta katedras docents Sergejs Čapulis.

Zinātniskās konferences žūrijas komisijas sastāvā ietilpa Daugavpils Universitātes sporta katedras docētāji, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras docētāji, Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs un sporta attīstības un projektu speciālists, DU Studentu padomes pārstāvis.
Žūrijas komisija izvērtēja dalībnieku ziņojumus pēc sekojošajiem kritērijiem: tēmas aktualitāte, zinātniskā aparāta formulējums, pētījuma metodika, rezultāti un secinājumi, prezentēšanas prasmes.

Zinātniskās konferences noslēgumā tika apbalvoti labākie ziņotāji pēc ieņemtajām vietām:
1. vieta 3.kursa students Jānis Jarāns un 4.kursa studente Alise Trakša;
2. vieta 4.kursa studenti Vadims Koževņikovs un Iļja Jakovļevs;
3. vieta 4. students Jana Volcīte un Artis Logins.

Veicināšanas balva tika piešķirta 3.kursa studentam Vadimam Atamaņukovam.

Īpašas balvas bija sagādājuši Daugavpils Universitātes rektors un Daugavpils pilētas Sporta pārvaldes pārstāvji, kuras tika piešķirtas Jānim Jarānam un Alisei Trakšai