Noslēdzoties sportiskajam mēnesim, 2015.gada 2. oktobrī Daugavpils Universitāte organizēja konferenci “Sports un izglītība”

07.10.2015
Konferenci atklāja Profesore Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes dekāne Jeļena Davidova, Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis un DU Sporta katedras vadītājs Dr. paed., docents Sergejs Čapulis.

Konferencē uzstājās Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs Mihails Jenbajevs ar tēmu “Bērnu un jauniešu sporta izglītība Daugavpilī”, savā pieredzē dalījās par projektu “Sporto visa klase” Daugavpils 3.vidusskolas skolotāji Sergejs Vasiļjevs un Olita Ļitvinska.

Par sporta programmas īstenošanu Daugavpils pilsētas Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē stāstīja pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvji Jeļena Gorina un Elita Ševčenko. Auditorijas uzmanību tēmai “Veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas iespējas skolā” vērsa Daugavpils 3.vidusskolas skolotājas Olga Vasiļjeva un Ināra Jasvina. Par Tautas sportu, projektu ”Eiropas Sporta nedēļa” un “Veselības nedēļa” norisi Daugavpilī stāstīja Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Upīte. Par sieviešu un vīriešu fiziskajām aktivitātītēm aerobikas nodarbībās pastāstīja Aerobikas studijas „Santa DIpalestra” nodarbību vadītāja Ilona Ducka-Krastiņa, savukārt Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docents Dr. psych., Valērijs Dombrovskis klātesošos informēja par profesionālās izdegšanas sindromu veselības un sociālajā aprūpē.

Konferences noslēgumā norisinājās diskusija, kur visi dalībnieki atzina, ka iedzīvotāji ir jāinformē un jāizglīto par sportu un aktīvo dzīvesveidu neatkarīgi no vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības, jo pievērsties sportam nekad nav par vēlu.