Karatē. Kopsavilkums par 2012. gadu

21.12.2012
Daugavpils 16. vidusskolā norisinājās svinīgs pasākums, kas veltīts Daugavpils Karatē Akadēmijas „LFSKA” svarīgāko notikumu par 2012. gadu apkopojumam.

Pasākums sākās ar īpašu karatē nodarbību, ko vadīja Akadēmijas prezidents un galvenais skolotājs Andrejs Komars (6. dans) un kurā piedalījās karatisti no visām Akadēmijas „LFSKA” nodaļām.

Pasākuma turpinājumā tika nosaukti galvenie Akadēmijas sasniegumi 2012. gadā, starp kuriem divu Starptautisku karatē turnīru „Daugavpils Fortress” un „Funakoshi Cup” organizēšana Daugavpilī, Akadēmijas karatistu veiksmīga piedalīšanās Pasaules un Eiropas Čempionātos, Akadēmijas mājaslapas izveide internetā un daudzi citi notikumi.

Veiksmīgākajiem un vairāk progresējošākajiem Akadēmijas karatistiem tika pasniegti speciāli kausi. Par progresu un panākumiem Pasaules un Eiropas Čempionātos ar speciālajiem kausiem tika apbalvoti: Ēriks Medņikovs, Deniss Kuranovs, Sergejs Kudlis, Armands Grosbergs, Alisa Ivaņko un Aleksandra Petrovska. Tāpat tika apbalvoti Nikolajs Romancevičs un Vinsents Sivačovs – par progresu karatē, mērķtiecību un sportiskajiem sasniegumiem.

Ar speciāliem kausiem tika apbalvoti Mihails Špiļevojs – par veiksmīgi nokārtotu 1. dana eksāmenu mūsdienu karatē patriarham Kennetam Funakoši (10. dans) un Melnās jostas iegūšanu karatē, kā arī par izcīnīto Otro vietu Pasaules Čempionātā Itālijā. Irēna Medņikova, Ričards Juršens un Viktorija Kacs atzīmēti par ieguldījumu Akadēmijas attīstībā.

Pasākuma noslēgumā notika „LFSKA Budo Passport” prezentācija, Budo pase – dokuments, kas apliecina karatista progresu un attīstību.

Andrejs Komars pateicas visiem Akadēmijas Meistariem un Audzēkņiem un viņu ģimenēm par Progresu un Uzticību Karatē ideāliem un principiem. Īpaša pateicība Daugavpils pilsētas domei, Sporta pārvaldei, visiem Partneriem un Sponsoriem par sadarbību un atbalstu!

Daugavpils Karatē Akadēmija „LFSKA” sveic visus ar Ziemassvētkiem un ar nākamo Jauno 2013. gadu! Visiem vēlam Labsirdību un Pārticību!

Detalizētāka informācija par Karatē Akadēmijas „LFSKA” darbību 2012. gadā un panākumiem var iepazīties Akadēmijas mājaslapā www.karateshotokan.lv sadaļā - Kopsavilkums.


Autors: info „LFSKA”