14. jūnijā Daugavpilī sāksies starptautiskā futbola nometne

 

 

14. jūnijā Daugavpilī sāksies starptautiskā basketbola nometne

 

 

Daugavpilī darbosies starptautiskā tenisa nometne

 


PROJEKTS VEICINĀS JAUNIEŠU SPORTOŠANAS IEMAŅAS

Aprīļa sākumā tika parakstīts subsīdiju kontrakts par projekta „Sporta aktivitāšu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana pārrobežu reģiona jauniešiem” (angliski: „Raising youth activity and self-confidence through sport in cross-border region”) īstenošanu.

Projektu realizēs Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvalde (vadošais partneris no Latvijas) sadarbībā ar Zarasu Sporta centru (projekta partneris no Lietuvas) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007-2013.

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils un Zarasu skolēnu aktivitāti un pašpārliecinātību caur sporta nodarbībām, kā arī attīstīt vietējās sabiedrības pārstāvju profesionālo kompetenci un iemaņas sportā, apmainoties pieredzē un mācoties vienam no otra.

Ir ieplānotas dažādas aktivitātes gan sporta skolu un sekciju nodarbībās iesaistītajiem bērniem un jauniešiem, gan viņu treneriem. Vasarā Latvijā tiks organizētas nometnes basketbolā, futbolā un tenisā. Bet Lietuvā tiks rīkotas vasaras nometnes volejbolā, orientēšanās un airēšanā. Jāakcentē, ka visās nometnēs piedalīsies bērni no abām partneru valstīm, tādā veidā veicinot starptautisku sadarbību, draudzību un sacensības garu. No projekta līdzekļiem tiks apmaksāta nakšņošana, ēdināšana, tiks iegādāts nepieciešamais inventārs, kas paliks pārrobežu reģiona bērnu rīcībā arī pēc projekta pabeigšanas. Augusta beigās Zarasos tiks rīkots sporta festivāls, uz kuru būs aicināti arī jaunie sportisti no Daugavpils.

Sporta treneriem un vietējās sabiedrības aktīvajiem pārstāvjiem projekta nobeiguma posmā Zarasos tiks piedāvāta iespēja paaugstināt savu kompetenci un dalīties pieredzē ar saviem pārrobežas reģiona kolēģiem apmācības konferences laikā. Trenerus no Zarasiem laipni gaida viņu Daugavpils kolēģi uz stažēšanos dažādos sporta veidos.

 „Projekta laikā rīkotie pasākumi veicinās jauniešu pašpārliecinātības un sporta treneru kompetences celšanos. Trenēšanās, spēlēšanās, mācīšanās un kopīgas sacensības veidos tuvākas attiecības starp mūsu abu reģionu jaunatni un sporta speciālistiem, uzlabos viņu pašapliecināšanos spējas” – uzsver Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Isakovs.

Projekta īstenošanas laiks ir viens gads: 28.02.2012. – 27.02.2013.

Projekta plānotas kopējās izmaksas sastāda EUR 124716.00, no kurām 85% jeb EUR 106008.60 sedz Programma, bet abu partneru „nacionālais finansējums” ir 15% jeb EUR 18707.40. Jāatzīmē, ka Daugavpils pašvaldības izmaksas ir plānotas EUR 61216.00 apjomā, kur pilsētas finansiālais ieguldījums sastāda EUR 9182.40. Jāpiebilst, ka 5% no vadošā partnera budžeta jeb EUR3060.80 segs valsts. Tādējādi, šī neliela, bet nozīmīga projekta īstenošana Daugavpils pilsētai izmaksās vien nedaudz vairāk par 6 tūkstošiem eiro.

Aicinām jauniešus aktīvi iesaistīties projekta pasākumos, jo sportot ir stilīgi!

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Projekta vadītājs

Tālr.: 654 24 443, e-pasts: sport@daugavpils.lv

Kontrakta Nr.: LV-LT/2.3./LLIV-332/2012/20

Projekta Nr.: LLIV-332

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu atbild Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvalde un tā nevar tikt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.