Turpina izstrādāt atvieglojumus fiziskām aktivitātēm ārtelpās

28.04.2020.
Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Veselības ministrija (VM) strādā pie atvieglojumiem, kuri sniegtu iespēju fiziskām nodarbībām ārtelpās, tomēr tajā pašā laikā saglabājot daļu no ierobežojumiem un noteikumiem.

Šodien IZM un VM jau sniedza atļauju darboties un trenēties āra laukumos, ja tas nav organizēts treniņš un noteikti ievērojot divu metru distanci. Noteikumi un ierobežojumi, kas saistīti ar organizētu nodarbību un treniņu rīkošanu, varētu tikt pieņemti pēc valsts svētkiem. Vairāk informācijas https://www.lsm.lv/raksts/sports/sporta-politika/gatavo-butiskus-atvieglinajumus-fiziskam-nodarbibam-artelpa-dala-ierobezojumu-saglabasies.a357615/?utm_source=inbox&utm_campaign=news&utm_medium=frontpage

Tāpat Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi rekomendācijas un ieteikumus , pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā. https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4058-par-fiziskajam-aktivitatem-pulcejoties-artelpu-sporta-norisu-vietas-arkartejas-situacijas-laika

Savukārt, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kopā ar Olimpisko sporta veidu federācijām arī ir izstrādājušas papildus priekšlikumus organizētu sporta nodarbību atjaunošanai. Šie priekšlikumi ir nosūtīti Izglītības un zinātnes ministrijai. https://olimpiade.lv/lv/jaunumi/zinas/lok-un-olimpiskas-sporta-veidu-federacijas-sagatavojusas-papildus-priekslikumus-organizetu-sporta-nodarbibu-atjaunosanai-1871