Nolikums

Nolikums 2018

Daugavpils skrējiens “Daugavpils-Mežciems”

NOLIKUMS 2018

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku;
1.2. Popularizēt skriešanu kā tautas sportu Daugavpilī un Latvijā.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiks 2018. gada 6.oktobrī;
2.2. Sacensību starta un finiša vieta – Daugavpils Vienības laukums.
3. Sacensību programma
3.1. Plkst.08:30 – 09:30 numuru izsniegšana (21km, Tautas skrējienam, 10km)
3.2. plkst.10:00 Starts 21km, Tautas skrējiens (5km) un 10km;
3.3. plkst. 10:00 – 11:30 reģistrācija un numuru izsniegšana Bērnu skrējieniem;
3.4. plkst.12:00 Starts Bērnu skrējieniem;
3.5. Apbalvošanas ceremonija plkst.13:00.
4. Pieteikšanās sacensībām
4.1. Iepriekšēja pieteikšanās no 09.08 līdz 4.10;
4.2. Pieteikšanās www.sportlat.lv.
4.3. Numuru izņemšana 5.10 no plkst.12:00 līdz 18:00 Vienības laukumā un 06.10 no plkst.08:30 Vienības laukumā;
5. Sacensību vadība
5.1. Sacensības organizē Sporta un jaunatnes departaments.
6. Dalībnieki
6.1. Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties jebkurš;
6.2. Tautas skrējiens (5km) un 10km distancē var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma;
6.3. 21 km distancē var piedalīties dalībnieki kas dimuši 2002.g. un vecāki;
6.4. Bērnu skrējienos var piedalīties bērni vecumā no 2. līdz 12.gadiem.


7. Vecuma grupas
7.1. 21km distance
Sievietes Vīrieši
S 1979 – 2002. dzimš. g. V 1979. – 2002. dzimš. g.
S40 1978. dzimš.g. un vecāki V40 1978. dzimš.g. un vecāki

7.2. 10km distance
Sievietes Vīrieši
S 1979. – 2002. dzimš. g. V 1979. – 2002. dzimš. g.
S40 1969. – 1978. dzimš. g. V40 1969. - 1978. dzimš. g.
S50 1968. dzimš. g. un vecākas V50 1968. dzimš. g. un vecāki

7.3. Tautas skrējiens (5 km):
Sievietes Vīrieši
STB 2003. dzimš. g. un jaunākas VTB 2003. dzimš. g. un jaunāki
STA 1989. – 2002. dzimš. g. VTA 1989. – 2001. dzimš. g.
ST 1979.- 1988. dzimš.g. VT 1979.- 1988. dzimš.g.
S40 1987.dzimš.g. un vecāki V40 1987.dzimš.g. un vecāki

7.4. Bērnu skrējiens:
7.4.1. B1 līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot) - distance 500m gara;
7.4.2. B2 no 6 līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) (1000m gara distance).
8. Distances un transporta kustība:
8.1. 21km distanci veido 2 vienādi 10,5 km gari apļi pa pilsētu;
8.2. 10km distanci veido viens 10km aplis.
8.3. Tautas skrējiena (5km) distanci veido viens 5km aplis;
8.4. Bērnu skrējienus veido 500m garš posms Dubrovina parkā un 1000m garš posms apkārt Dubrovina parkam.
8.5. Skriešana notiks pa pilsētas ielām. Skriešanas trases segums – betona bruģakmens, asfalts, iespējams grants segums nelielā posmā. Reljefs –līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās.
8.6. Skriešanas trasē, 6.oktobrī no plkst.08:45 līdz plkst.12:00 būs slēgta transporta satiksme. Atsevišķos gadījumos iespējama Policijas kontrolēta pilsētas satiksmes autobusu kustība.
8.7. Pēc plkst.12:00 sacensību laikā slēgtajās ielās tiks atjaunota brīva transporta kustība.
9. Nosacījumi
9.1. Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta;
9.2. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai;
9.3. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu;
9.4. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;
9.5. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, u.tml.
10. Vērtēšana
10.1. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci;
10.2. Vērtējums notiek pēc nolikuma 7. punktā noteiktajām vecuma grupām.
11. Apbalvošana
11.1. 21km, Tautas skrējiena (5km) un 10km distances pirmo 3.vietu ieguvēji saņem balvas no skrejiena atbalstītājiem;
11.2. Bērnu skrējienu uzvarētāji (1-3.vieta) saņem balvas no organizatoriem un skrējiena atbalstītājiem.
12. Dalības maksa
12.1. Tautas skrējienam (5km) un 10km distancei, reģistrējoties iepriekš, dalība 1 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā (6.10) dalība skrējienā 20 EUR.
12.2. Bērnu skrējieniem dalība bezmaksas;
12.3. 21km distancei, reģistrējoties iepriekš dalības maksa 5 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā (6.10) dalības maksa 20 EUR;
12.4. ! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā, vai atsaka savu dalību.
13. Protesti
13.1. Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 15 Eiro. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
14. Izmaiņas sacensības nolikumā
14.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā;
14.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin noteikumus;
14.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem.


 


NOLIKUMS (LAT) 2017NOLIKUMS (RUS) 2017